thai eng A  A  A

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ STUDIO โยคะบำบัด by ครูษานะค๊ะ

พูดคุยกับเว็บมาสเตอร์
     หากถามว่า "โยคะ" สามารถสร้างเสริมสุขภาพได้แค่ไหน การฝึกโยคะไม่ได้เห็น
ผลทันตา จึงต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องให้ถูกวิธี  ปัจจุบันวงการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้นำ
โยคะมาปรับใช้กับผู้ป่วยบางโรค เพราะโยคะเป็นการบริหารอย่างช้าๆ ใช้แรงแต่น้อย
ผสานลมหายใจให้เป็นหนึ่งเดียว ทำให้รู้สึกถึงความเบิกบาน มีสติระหว่างการเคลื่อนไหว
การฝึกโยคะจึงมีผลต่อข้อต่อเอ็นและกล้ามเนื้อ เมื่อร่างกายมีความยืดหยุ่นดี ย่อมมีผล
กระทบต่อต่อมไทรอยด์ ต่อมใต้สมอง ฯลฯ รวมถึงการไหลเวียนของเลือด และสภาวะจิต
ใจ จึงเป็นที่มาของการนำโยคะมาปรับใช้เพื่อบำบัดโรคควบคู่ไปกับการรักษาสมัย ใหม่
พ.ญ.สิรีธร โชลิตกุล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำโยคะมาใช้กับผู้ป่วยโรค
หัวใจที่ขาดเลือดใน "โครงการหัวใจใหม่ ชีวิตใหม่" เพื่อ ให้ผู้ป่วยรู้จักดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม โดยทดลองกับผู้ป่วย 12 คนจัดกิจกรรมเดือนละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน
ปรากฏว่า ผู้ป่วยอารมณ์ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

                แพทย์แผนใหม่รู้จักนำโยคะมาปรับใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ เพื่อดูแลและให้
กำลังใจผู้ป่วยมีความหวังใหม่กับชีวิตอีกครั้ง จึงไม่แปลกหากโยคะจะมีส่วนในการสร้าง
เสริมสุขภาพและนำมาใช้รักษาผู้ป่วยหลอด เลือดแดง อันนำไปสู่โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตและไขมันในเลือด ซึ่งมีสถิติการตายจำนวนมากในบ้านเรา "พวกเบาหวาน ความ
ดันโลหิต ไขมันในเลือด และการสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคหัวใจ ซึ่งมีปัญหาต่อหลอดเลือด
บางคนมีอาการหัวใจขาดเลือดต้องกินยาถึง 3 ชนิด ทั้งยาลดไขมัน ยาแอสไพริน และ
ยาอมใต้ลิ้น รวมๆ แล้วต้องกินยาเกือบ 10 เม็ด เราทดลองให้คนไข้รายหนึ่งปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตของเขา เลือกอาหารพวกข้าวกล้อง ผัก ธัญพืช ฝึกโยคะวันละครึ่งชั่วโมง ทั้งๆ ที่
อายุ 82 ปี แต่ฝึกมา 7-8 ปี วันละ 20 กว่าท่า ไม่สูบบุหรี่ กลับบ้านมาก็แต่งกลอน
เขียนหนังสือดูหนัง และมีแก๊งเพื่อนๆ ที่สวมลุมฯ" น.พ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างคนไข้ที่เขาใช้วิธีการให้คนไข้ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม หันมาบริโภคอาหารมังสวิรัติ มีไขมันแค่ 10% รู้จักการออกกำลัง
กายง่ายๆ ด้วยการเดิน ฝึกโยคะและงดสูบบุหรี่ รวมถึงมีกลุ่มผู้ป่วยคอยช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ผลปรากฏว่า คนไข้ไม่จำเป็นต้องกินยาลดไขมันอีก จากการศึกษาทดลองกับคน
ไข้เส้นเลือดตีบตันสองกลุ่มคือ กลุ่มที่รักษาปกติกับกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรากฏ
ว่า กลุ่มปกติจะมีจำนวนการขยายบอลลูน เพื่อถ่างเส้นเลือดปรากฏว่า มีจำนวนที่ต้องผ่า
ตัดเลือดหัวใจและเข้าโรงพยาบาลมากกว่า

                 น.พ.สม เกียรติ กล่าวและเห็นว่า การฝึกโยคะควบไปกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวิต จะมีผลต่อการรักษาโรค การฝึกลมหายใจปราณยามะ ทำให้คุณ
หายใจช้าลง ความดันโลหิตสามารถลดลงได้ ถึงจะไม่มีเครื่องมือก็ฝึกให้หายใจช้า
ประมาณ 10 ครั้งต่อนาที คุณพ่อผมลองฝึก ท่านสามารถหายใจได้ 2 ครั้งต่อนาที อีก
อย่างโยคะเน้นการบริโภคน้อย ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีมาก และหลายๆ คนหันมาทาน
มังสวิรัติเลย ถ้าคุณกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ก็จะได้รับคอเลสเตอรอลส่วนเกิน
มาด้วย การฝึกโยคะเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผล หากเกิดความรู้สึก
ท้อแท้และสิ้นหวัง ก็จะไม่ทันเห็นประโยชน์ของโยคะ ผศ.พ.ญ.ปราณี สุจริตจันทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า เคยมีน้องที่บ้านชวนฝึกโยคะแต่บอกว่า
ไม่มีเวลา จนวันหนึ่งเขาชวนได้สำเร็จ จึงหันมาฝึกโยคะ ทั้งๆ ที่เป็นหมอแต่ก็เป็นหวัด
พอฝึกก็ไม่เป็นหวัดอีกเลย กลับมาคิดว่าทำไมโยคะสามารถลดการทำลายเซลล์ในร่าง
กายได้ จึงพยายามนำมาใช้กับผู้ป่วยเซลล์เม็ดเลือด แม้การจัดคอร์สฝึกโยคะในโรง
พยาบาลจะมีปัญหามากมาย แต่เราเห็นว่าการฝึกโยคะจะทำให้การไหลเวียนของเลือดดี
ขึ้น เซลล์ในร่างกายตายน้อยลง เพราะอาการป่วยโรคเลือดเกิดจากเซลล์ในร่างกาย
ตายจำนวนมาก พอเซลล์ตายก็แตกออกเป็นนิวเคลียส สารต่างๆ ที่อยู่ในเซลล์ ก็วนอยู่
ในกระแสเลือด ทำให้ภูมิต้านทานทำงานหนัก นำไปสู่สาเหตุของโรคภูมิแพ้ ถ้าภูมิต้าน
ทานไม่ดี เซลล์มะเร็งก็ก่อตัวได้ง่าย คุณหมอปราณี ยกตัวอย่างผู้ป่วยหญิงวัย 42 ปี มา
ตรวจร่างกายแล้วบอกว่า เป็นโรคตับและโลหิตจาง หลังจากตรวจไม่พบโรคดังกล่าว
กลับพบโรคแพ้ภูมิตัวเอง จึงให้ยาภูมิต้านทาน แต่คนไข้ไม่ดีขึ้น 7 เดือนต่อมามีอาการ
เลือดออกตามกระพุ้งแก้ม ก็เจาะไขกระดูก จึงรู้ว่าเป็นโรคไขกระดูกทำงานไม่ดี ใน
อนาคตจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือด เราก็ฉีดยากระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้น
ซึ่งเลือดของคนอื่นอาจทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ "หลังจากนั้นคนไข้รายนี้เป็นมะเร็ง หาก
เราใช้เคมีบำบัด อาจทำให้เขาตายเร็ว จะปลูกถ่ายกระดูก ก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีนัก จึงแนะ
ให้ฝึกโยคะ แต่คนไข้ฝึกๆ หยุดๆ ในช่วงฝึกโยคะปรากฏว่า เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเม็ด
เลือดดีขึ้น  โยคะมีผลต่อระบบการสร้างเม็ดเลือด และช่วยทำให้อาการของโรคทุเลาลง
ได้และหากเธอฝึกอย่างสม่ำเสมออาการเธอน่าจะดีขึ้นกว่านี้อีก
 
ประสพการณ์ที่ผ่านมา
25 สิงหาคม 2014 | 11:04:32
ประสพการณ์ที่ผ่านมา
25 สิงหาคม 2014 | 11:18:05
ประสพการณ์ที่ผ่านมา
25 สิงหาคม 2014 | 11:21:27
ประสพการณ์ที่ผ่านมา
25 สิงหาคม 2014 | 11:15:17
ประสพการณ์ที่ผ่านมา
25 สิงหาคม 2014 | 11:11:50
ประสพการณ์ที่ผ่านมา
25 สิงหาคม 2014 | 11:17:27
โปรโมชั่น
สมัครรายปีมีโปรสุดคุ้ม
12 กุมภาพันธ์ 2014 | 13:15:22
view 738
บทความ และ กิจกรรม

ประโยนช์ของโยคะบำบัด
05 สิงหาคม 2014 | 19:27:55
อ่านต่อ ...
สินค้า


ข่าวสาร

วันหยุดประจำเดือนกุมภาพัน2558
21 มกราคม 2015 | 19:37:56
view 77 | comments 0
วันหยุดประจำเดือนมีนาคม2558
21 มกราคม 2015 | 19:42:04
view 138 | comments 0
วันหยุดประจำเดือนเมษายน 2558
21 มกราคม 2015 | 19:46:26
view 90 | comments 0